POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 • Datele tale cu caracter personal vor fi folosite numai in scopul acestui site, numai de către noi sau companiile implicate in efectuarea livrărilor, si nu vor putea fi dezvăluite fără consimțământul tău decât in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata, către următorii destinatari: Băncile implicate in plățile online, Organismele Internaționale de Card-uri si Furnizorii de Produse. Conform Legii, dezvăluirea se poate face si către alte instituții / organisme abilitate.
 • In conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, Cumpărătorul are următoarele drepturi:
  • Dreptul la informare (art.12)
  • Dreptul de acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
  • Dreptul de intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, următoarele:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  • transformarea datelor personale nelegale in date anonime;
  • notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).
  • Dreptul de opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulara, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări.
  • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).
  • Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

BOTTA.RO este un magazin on-line al S.C. GILMAR TRADING S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, str. Ciulnița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3658/1995, Cod Unic de Înregistrare RO 7345120

Prin utilizarea www.botta.ro ești de acord să respecți intru totul Termenii și Condițiile noastre Generale.

* Noi oferim acest site și tot conținutul său "ca atare". Serviciile noastre nu implica niciun fel de garanții, reprezentări sau mențiuni de orice fel.

Deși lucrăm la asigurarea unui site funcțional, nu putem garanta o utilizare neîntreruptă sau fără erori. Nu putem și nu garantam ca pe care site-ul nostru este / poate fi imun sau va fi liber de infecție cu viruși, troieni sau alte coduri, programe de calculator sau atacuri cu proprietăți distructive sau contaminante.

Mai mult decât atât, deși conținutul site-ului este dezvoltat într-un mod profesionist, nu putem garanta că erorile sunt imposibile. Noi nu putem și nici nu vom fi responsabili pentru erorile sau omisiunile de conținut, sau în cazul în care caracteristicile produselor, imagini, sau prețurile, etc. sunt afișate în mod greșit pe site.

În nici un caz Compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru orice pierderi sau daune directe, accidentale, tangențiale, sau indirecte care decurg din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau întârzieri în utilizarea acestui site, sau a oricărora dintre serviciile, informațiile sau Tranzacțiile conținute pe www.botta.ro.

Mai mult decât atât, nu vom fi responsabili pentru nici un fel de daune care pot apărea din utilizarea produselor achiziționate de la BOTTA în alte scopuri decât cele specificate de Producător.

Responsabilitatea pentru utilizarea corectă a produselor noastre, precum și pentru punerea în aplicare a tuturor procedurilor adecvate satisfacerii nevoilor personale de securitate în utilizarea Internetului iti revine in totalitate, și iți asumi întreaga răspunderea și riscul pentru utilizarea acestui site și a Internetului.

 POLITICA COOKIE-URILOR


Cookie-urile sunt mici fișiere de date alfanumerice care fac posibilă recunoașterea computerului tău de către serverul nostru, și urmărirea comportamentului tău de utilizator, în scopul asigurării unei navigări mai eficiente. Ele sunt instalate printr-o "cerere" adresata de serverul nostru browser-ului pe care îl folosești.

Cookie-urile sunt importante pentru funcționarea Internetului. Refuzul sau dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a folosi site-ul nostru sau de a-l folosi în mod corespunzător.

Folosim diferite tipuri de cookie-uri: de performanță a site-ului, de analiza utilizator, cookie-uri de înregistrare. Toate cookie-urile pe care le folosim va ajuta ca întreaga experiență cu site-ul nostru sa fie mai ușoara, mai rapida și mai eficienta.

Te rugăm să reții că aceste fișiere sunt complet pasive, nu pot dăuna computerului tău și nu conțin informații personale sau private. Mai mult decât atât, nu conțin software sau alte programe de calculator sau coduri, viruși sau spyware. Ele nu pot accesa informații de pe hard disk.

Dacă vrei sa știi mai multe despre Cookie-uri, găsești mai jos câteva link-uri utile (în limba engleză):

Microsoft Cookies guide
All About Cookies